Bereken uw voordeel

Het concept

warmte uit houtsnippers
bespaar op uw energiekosten

Kernwaarden

Werkwijze

Abonnement

Veel gestelde vragen

Ik wil meer weten

Warmte.nu BV (Kamer van Koophandel: 65457781), hierna te noemen Warmte.nu, verleent u hierbij toegang tot www.warmte.nu en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Warmte.nu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Warmte.nu spant zich in om de inhoud van www.warmte.nu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.warmte.nu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Warmte.nu.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.warmte.nu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.warmte.nu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Warmte.nu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle materialen op www.warmte.nu en kopieën van deze materialen in welke vorm dan ook op andere websites, digitale en/of papieren kopieën liggen bij Warmte.nu.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Warmte.nu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer is onderhevig aan verandering en Warmte.nu is vrij deze aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.